Gói chăm sóc dành cho cô dâu trước ngày cưới.

Lần thứ nhất : 3h
Xông hơi – Tẩy tế bào chết toàn thân- cát
Tắm trái cây : Quản lý kiểm tra da và chọn sản phẩm thích hợp
Chăm sóc da mặt :mặt nạ lòng đỏ trứng gà
Đắp parafin : ngực ,cổ ,lưng , cánh tay
Lần thứ hai : 2h
Xông hơi – Thư giãn toàn thân với dầu dừa
Tắm trái cây : Quản lý kiểm tra da và chọn sản phẩm thích hợp
Lần thứ ba : 3h
Xông hơi – Tẩy tế bào chết : cát cam
Tắm trái cây : Quản lý kiểm tra da và chọn sản phẩm thích hợp
Chăm sóc da mặt :mặt nạ dưỡng đặc biệt- dưỡng
Đắp parafin : ngực ,cổ ,lưng , cánh tay
Lần thứ tư : 2h
Xông hơi – Thư giãn toàn thân với dầu dừa
Tắm trái cây : Quản lý kiểm tra da và chọn sản phẩm thích hợp
Lần thứ năm : 3h 15’
Xông hơi – Tẩy tế bào chết – cát
Tắm trái cây : Quản lý kiểm tra da và chọn sản phẩm thích hợp
Chăm sóc da mặt chuyên sâu với đá lạnh :mặt nạ dưỡng đặc biệt
Đắp parafin : ngực ,cổ ,lưng , cánh tay
Lần thứ sáu : 2h 20
Xông hơi – Thư giãn toàn thân với dầu dừa
Tắm trái cây : Quản lý kiểm tra da và chọn sản phẩm thích hợp
Wax loâng : tay/ nách ( nếu khách có nhu cầu )-free
Lần thứ bảy : 3h15’
Xông hơi – Tẩy tế bào chết – cát
Tắm trái cây : Quản lý kiểm tra da và chọn sản phẩm thích hợp
Chăm sóc da mặt chuyên sâu với đá lạnh :lòng trắng trứng gà
Đắp parafin : ngực ,cổ ,lưng , cánh tay
Lần thứ tám : 2h5
Xông hơi- Ngâm chân thuốc bắc – Xông ghế
Tắm trái cây : Quản lý kiểm tra da và chọn sản phẩm thích hợp