Author Archives: Minhtoan

Đắp dưỡng gạo Séng cù

Cây lúa tắm sương đêm uống nước suối từ khe núi chảy ra của núi rừng Tây Bắc. Cơ mặt sẽ được cung cấp dinh dưỡng với nước cơm từ gạo Séng Cù Ủ thẩm thấu sâu với bánh mặt nạ tươi làm bằng tay từ gạo Séng Cù Giúp cơ mặt được thư giãn, […]